top of page

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

OH1E090-2.jpg

ОСВІТА ТА-АНАЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЇ

Психологічний центр "Добрий день"

изображение_viber_2020-04-12_18-16-58.jp

Психотерапія передбачає роботу із внутрішнім світом особистості. Клієнти часто приходять до психотерапевта з власним уявленням про причини своїх проблем, але в ході роботи, фокус уваги зміщується на інші аспекти життя, які раніше не помічалися клієнтом, і вони виявляються більш значущими.

Психотерапія – це довготривала системна зміна життєвого плану клієнта. На відміну від психологічної консультації, психотерапія може тривати два, п’ять та більше років. Психотерапевт неначе вчитель супроводжує клієнта в процесі його нових особистісних рішень. Спеціаліст має чіткий план дій, протокол лікування, котрі застосовує в роботі на різних стадіях психотерапії клієнта. В Транзакційному аналізі клієнт займає активну позицію, щодо свого лікування. Клієнт має запит, навчається певним теоретичним концепціям Транзакційного аналізу, застосує нові знання в життєвих ситуаціях.

Транзакційний аналіз в напрямі психотерапії – визнаний світовий метод психологічної допомоги.  Під час навчання спеціалісти матимуть змогу підготуватися до європейської сертифікації з даного методу.

Запрошуємо психологів, психотерапевтів, педагогів, медиків, а також тим, хто хотів би мати психотерапевтичну освіту до навчання на курсі: «Транзакційний аналіз в області психотерапії». Даний освітній проект відповідає вимогам Європейської та Міжнародної асоціацій ТА для сертифікації на звання психотерапевт в області Транзакційного аналізу.
Навчання триває 4 освітніх курсів та дозволяє отримати професійні знання, що допомагають здійснювати психологічну практику.

tanalyst01.jpg

Тренер курсу: Яворська Г.Ю. – кандидат психологічних наук, психолог, ТА-психотерапевт (європейська сертифікація), тренер та супервізор від Європейської асоціації Транзакційного аналізу (TSTA-p), член Української, Європейської, Міжнародної асоціацій Транзакційного аналізу, член Української спілки психотерапевтів, голова Черкаського осередку УАТА, а також Директор психологічного центру «Добрий день».

tanalyst02.jpg

Програма навчання на курсі: «Транзакційний аналіз в області психотерапії»

Освітні семінари тривають 12 годин, проходять по два дні, один раз на місяць.

Базовий курс Транзакційного аналізу: «ТА – 101».
Теми семінарів першого року навчання: Освітні концепції теорії ТА.
Освітня мета даного року полягає в тому, щоб слухачі отримали знання про основні концепції ТА. Курс передбачає наступні семінари:
1. Визначення і філософія Транзакційного Аналізу;
2. Теорія Его-станів особистості;
3. Теорія спілкування — транзакції, погладжування, структурування часу.
4. Теорія життєвого сценарію людини;
5. Теорія психологічних ігор та їх аналіз;
6. Теорія рекету та його зв’язок з транзакціями, іграми, сценарієм;
7. Трансформація навколишнього світу відповідно до ранніх рішень — процеси знецінювання, пасивності, перевизначення;
8. Вирішення проблем автономності особистості — усвідомленість, спонтанність, близькість;
Залік з основних тем першого року навчання (2 год.)

2- ий рік навчання: Організація терапевтичної роботи в ТА.

Освітня мета цього року полягає в тому, щоб слухачі отримали основні знання про особливості взаємодії терапевта з різними категоріями клієнтів. Така взаємодія базується на принципах відкритої комунікації і контрактного методу.

Теми семінарів другого року навчання:

9. Контрактний метод в ТА;

10. Етика професійної діяльності транзакційного аналітика;

11. Діагностика особистості в концепціях ТА;

12. Задачі першої сесії та подальша організація терапевтичної практики з клієнтом в ТА;

13. Базові техніки роботи з клієнтом в методі ТА;

14. Особливості роботи транзакційного аналітика в індивідуальній та груповій практиці;

15. Особливості роботи транзакційного аналітика з дітьми та підлітками;

16.

Залік з основних тем другого року навчання (2год.)

 

3-ій рік навчання: Терапевтичні можливості в ТА.

Освітня мета цього року полягає в тому, щоб слухачі отримали основні знання про школи ТА, особливості роботи в них, про можливості планування терапії та особистісні зміни клієнта за допомогою ТА.

Теми семінарів третього року навчання:

17. Концепція особистісних адаптацій в Транзакційному аналізі;

18.Терапевтичні цілі та планування лікування в ТА;

19.Класична школа в ТА та терапевтичні особливості роботи в ній;

20. Школа катексису в ТА та терапевтичні особливості роботи в ній;

21. Школа перерішення і терапевтичні особливості роботи в ній;

22. Інші терапевтичні моделі в ТА: тілесна, розвитку, прив'язаності; психоаналітична, духовності;

23. Перенос і контрперенос;

24. Роль супервізії в професійній діяльності транзакційного аналітика;

25. Особистісний стиль транзакційного аналітика.

Залік з основних тем третього року навчання (2год.)

 

4-ий рік навчання: Клінічне застосування ТА.

Освітня мета цього року полягає в тому, щоб слухачі отримали основні знання про особливості терапії з клієнтами, що мають психологічні розлади особистості та різного роду специфічних проблем.

Теми семінарів четвертого року навчання:

26. Психотерапевтична і психіатрична служба в Україні та світі;

27. Діагностичні системи DSM-V та МКХ-10;

28. Застосування концепцій ТА в терапії неврозів, розладів особистості та психозів; 

29. Психотерапія патології дітей та підлітків в ТА;

30. Психотерапія психосоматичних проблем в ТА;

31.Психотерапія посттравматичних станів та робота з утратами в ТА;

32. Психотерапія залежності та сексуальних зловживань в ТА;

33. Завершення психотерапії клієнта  в ТА.

Залік з основних тем четвертого року навчання (2 год.)

ТРАНЗАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Запрошуємо фахівців, які працюють в організаціях до участі в освітньому проекті: “Транзакційний аналіз в організаціях”. 

bottom of page